1. Wedoio Support
  2. Intempus - Uniconta
  3. Rapport / Projekt kladde synkronisering

Synkronisering af indberetninger

(Beskrivelse af synkroniseringen)

Der er to typer arbejdsrapporter i Intempus:

 

For hver arbejds kategori vil der blive defineret tilsvarende aktiviteter efter behov i "App Builder Advanced mode"

 


De enkelte aktiviteter, der er defineret her, kan indstilles med et defineret element:

 

Når arbejdsrapporten sendes til Uniconta, indstiller processen varenummer og beløb på projekt journal linjen og vil samtidig søge efter løntyper i Uniconta. Hvis der er en lønningstype med nøjagtigt samme navn, indstilles lønningstypen også på projektjournal linjen

For forsyningstypen arbejdsrapporter søger løsningen ikke betalingstypen i uniconta, men opretter projekt journal linjen direkte uden at indstille en betalingstype.

Bemærk: Når en indberetning / arbejdsrapport er godkendt, er det ikke muligt at ændre hvilket projekt den er knyttet til sener

e, og efterfølgende  synkronisere rapporten fra Intempus til Uniconta igen.
Om nødvendigt kan dette gøres manuelt af Wedoio Support-teamet og vil blive faktureret til vores normale timepris.