Uniconta - Intempus integration

Kunde - debitor

2-vejs synkronisering

Matching efter nummer (Intempus) LegalIdent (Uniconta) og derefter ved navn.

Fra Intempus ved oprettelse definerer Debitor NumberSerie det næste nummer, der skal bruges til konto. Hvis der ikke er angivet noget Debitor NumberSerie, bruges kundens interne id i intempus.

Fra Uniconta til Intempus skal vi være opmærksomme på det brugerdefinerede felt xIntempus. Det vil definere, om debitor skal synkroniseres eller ej. Hvis feltet mangler, ignoreres det.

Fra Intempus: Cron hver 15. minut

Fra Uniconta: Webhooks i brug.

Medarbejdere

2-vejs synkronisering

Matcher efter CPR-nummer, derefter mobiltelefon, derefter e-mail og navn.

Fra Intempus: Cron hver 15. minut

Fra Uniconta: Webhooks i brug.

Produkter - InvItems

2-vejs synkronisering

Matchning fra Intempus til Uniconta ved hjælp af nummeret og _Item.

Hvis feltet xIntempus er til stede i Uniconta, bruges det til at kontrollere, om InvItem skal synkroniseres eller ej. Hvis udeladt, anvendes ingen begrænsning.

Fra Intempus: Cron hver 15. minut

Fra Uniconta: Webhooks i brug.

Sag - Projekt

2-vejs synkronisering

Fra Intempus: Cron hver 15. minut

Fra Uniconta: Webhooks i brug.

WorkReport - Project Journal Line

1-vejs synkronisering

Fra Intempus: Cron hver 15. minut