Produkter med varianter (variabelt produkt) 

Wedoio’s Uniconta – WooCommerce Integrationen giver muligheden for at håndtere produkter med varianter direkte i Uniconta, hvilket synkroniseres til WooCommerce.

Dette kræver en specifik måde produkter håndteres på i Uniconta og kræver en dybere forståelse for eksisterende opsætning i WooCommerce.

I vores standardopsætning anvender vi ikke Unicontas indbyggede variantfunktion, da den har en række udfordringer og begrænsninger i forhold til integrationen.

I stedet opererer vi med separate varer i Uniconta for hver variant, samt en vare i Uniconta til hovedproduktet.

Opsætning og brug

Før vi begynder på opsætningen skal du have oprettet de forskellige variant egenskaber du kommer til at anvende i din shop. Dette gøres på shoppen under Varer->Egenskaber

På billedet ses egenskaberne opsat i Woocommerce

Herefter opretter vi en række felter på varer i Uniconta til at håndtere varianterne.

På billedet ses to af felterne. "Hovedprodukt SKU" skal på alle varianter samt hovedprodukt sættes til det SKU som hovedproduktet har. Dette er hvad der gør at integrationen ved at der er tale om et variabelt produkt.

Det andet felt "Variant beskrivelse" bruges på varianterne til at tilføje en beskrivelse til disse.

På billedet ses de variant egenskabs felter der er blevet opsat efter de egenskaber I har oprettet i Woocommerce. Disse anvendes på varianterne til at synkronisere disse egenskaber over i Woocommerce.

Dermed er det blot for et hovedprodukt at oprette det som normalt, men med feltet "Hovedprodukt SKU" udfyldt med produktets eget SKU.

For varianter skal det også bare oprettes som normalt, men med "Hovedprodukt SKU" udfyldt med hovedproduktets SKU og minimum en af variant egenskaberne udfyldt med en værdi.