Produkter med priser i flere valuta 

Muligheden for at håndtere flere valutaer på produkter fra Uniconta til WooCommerce.

Dette kræver at flg. plugins er installeret (ikke inkluderet):

  • WPML Multilingual CMS

  • WooCommerce Multilingual er installeret.

Hvordan det virker

Med udvidelsen opsat vil du kunne kontrolere flere valutaer gennem Salgspris 1-3 felterne i Uniconta.

På billedet ses håndteringen af to valutaer i Uniconta. Bemærk at valutafeltet er valgt med de respektive valutaer.

Når produktet herefter gemmes vil det automatisk få opdateret sine priser i de respektive valuta i Woocommerce.

På billedet ses valutaer i Woocommerce håndteret fra Uniconta