Kundespecifikke Priser 

Vi udnytter Uniconta’s funktion til kundeprislister direkte til din WooCommerce webshop. Når din kunde logger ind, vil hans aktuelle priser blive vist og brugt. Det gælder naturligvis også beregning af specialpris afhængigt af styk antal m.m.

Funktionen kræver at kunden har flg. plugins installeret:

 • CSP (WISDMLABS)

 • Groups (itthinx)

Opsætning

Forudsætninger

For at CSP udvidelsen kan installeres kræves det at følgende to plugins er installeret (ikke inkluderet):

 • Customer Specific Prices: Dette plugin genererer en række tabeller på produkter i Woocommerce som kan styre prisen afhængigt af debitoren

 • Groups: Dette plugin opretter og håndterer de grupper til brugere som vi anvender til at gemme brugerens prisliste på

Desuden vil Wedoio installere pluginet Wedoio Webhooks for Uniconta på jeres Uniconta. Dette kræver at brugeren "Support" tilføjes til jeres Uniconta med fuld adgang (denne bruger er gratis).

I Uniconta pluginet på Woocommerce vil plugin udvidelsen "Use the plugin CSP" blive slået til.

Førstegangssynkronisering

Når alle plugins er installeret og aktiveret er prislisterne klar til at blive synkroniseret. Dette gøres ved i Uniconta at gå igennem Kundeprislisterne og for hver af dem trykke "Gem". Det er vigtigt at gøre dette inden nogle debitorer synkroniseres med prislister, da dette vil risikere at lave kluder i de ID'ere der linker Uniconta prislisterne med Woocommerce prislisterne.

På billedet ses hvor du kan finde kundeprislister i Uniconta. På dansk er det Lager->Vedligeholdelse->Kundeprislister

Hvordan det virker

I dette afsnit beskrives de forskellige elementer af Kundeprislister som har indflydelse på CSP udvidelsen og hvordan du kan håndtere prislister i din Woocommerce shop gennem Uniconta. En dybere beskrivelse af Kundeprislisters virken i Uniconta kan findes her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/kundeprislister/

Synkronisering af kundeprislister

Når prislister synkroniseres fra Uniconta til Woocommerce er de følgende seks værdier relevante:

 • Navn - Dette bliver navnet på gruppen i Woocommerce som brugere tildeles

 • Gyldig fra - Datoen prislisten vil være gyldig fra

 • Gyldig til - Datoen prislisten vil være gyldig til

 • Valuta - Valutaen af priserne i prislisten

 • Arver fra - Hvis en prisliste arver fra en anden prisliste vil prislisten når synkroniseret også indeholde alle priser fra den liste den arver fra.

 • Aktiv - Afgør om prislisten er aktiv, hvis ikke vil den automatisk blive fjernet fra Woocommerce shoppen

På billedet ses en prisliste opsat korrekt

Linjerne på prislisten skal tildeles enten en varegruppe eller en specifik vare samt enten en pris eller en procentsats som vil være den rabat der vil være på produktet. Du kan også specificere mængden af varen der skal købes for at få rabatten gennem "Antal" feltet.

Hvis du gerne vil have specifikke priser for forskellige mængder der købes kan du oprette flere linjer for samme vare med forskellige mængder og priser. Eksempelvis kunne disse tre linjer laves:

 • Antal: Intet, pris: 1000

 • Antal: 11, pris 100

 • Antal 101, pris 10

Med disse linjer ville en kunde med prislisten få vist de følgende priser i Woocommerce:

 • Antal 0-10: 1000

 • Antal 11-100: 100

 • Antal 101 og op: 10

På billedet ses en korrekt opsat prislist linje i Uniconta

Tilføjelse af en prisliste til en debtor

Når en prisliste skal tilføjes til en debtor, skal du blot vælge prislisten i "prisliste" feltet på debitoren og derefter gemme prislisten. Hvis prislisten skal fjernes, fjerner du indholdet af feltet.

På billedet ses hvordan en prisliste tilføjes til en debtor.

En prisliste kan også tilføjes gennem en debitorgruppe. Hvis du redigerer en debitorgruppe og tilføjer en prislisten til denne vil debitorer med denne gruppe også modtage prislisten.

På billedet ses hvordan en debitorgruppe redigeres

På billedet ses hvordan en prisliste tilføjes til en debitorgruppe

På billedet ses hvordan en debitorgruppe tilføjes en debitor

Tilpasning

Du kan tilpasse hvordan CSP priser vises til brugere ved at gå ind på din Woocommerce shop og vælge CSP->CSP->General Settings.

Du kan læse mere om mulighederne for tilpasning ved at gå til sektion 9 på https://docs.woocommerce.com/document/wisdm-customer-specific-pricing

På billedet ses mulighederne for tilpasning af CSP i Woocommerce.