Gratis fragt

Der opsættes et felt på kundens konto i Uniconta, hvor det vælges, om kunden altid skal have gratis fragt, uanset at ordrebeløbet er lavere, end det beløb der normalt skal købes for, for at udløse gratis fragt.

Funktionen kræver at flg. plugins er installeret:

Advanced Custom Fields PRO (ikke inkluderet i installationsprisen)