Generel introduktion til integrationen

Denne løsning er baseret på at bruge Uniconta som master til data generelt.
Dette betyder, at normalt skal alle basisoplysninger oprettes og opdateres via Uniconta og ikke via Intempus.


Oprettelse og opdatering i Uniconta synkroniseres normalt med Intempus inden for 1-2 minutter. Mens opdateringer fra Intempus til Uniconta normalt kun sker hvert 15. minut.


Webhooks

(Beskrivelse af webhooks)

Crons

(Beskrivelse af Crons)


BEMÆRK!
Hvis en kunde, produkt, projekt etc. opdateres i Intempus, og du derefter går direkte til Uniconta og opdaterer det samme indlæg og derefter gemmer det, før opdateringen fra Intempus er behandlet, vil opdateringen fra Intempus gå tabt, da opdateringen fra Uniconta overskriver indlægget i Intempus.
Hvis du ønsker at have opdateringen fra Intempus til at fungere, bliver du nødt til at vente på, at den opdateres til Uniconta.

Intempus Active

På de fleste generelle indlæg i Uniconta kan der være et brugerdefineret felt, der definerer, om indlægget er synkroniseret med Intempus eller ej. Feltnavnet i Uniconta skal være xIntempus og kan mærkes efter behov. Hvis feltet er valgt, synkroniseres indlægget ikke med Intempus. Hvis et indlæg er blevet synkroniseret til Intempus, og derefter på et senere tidspunkt ikke er markeret, er indlægget i Intempus indstillet som "ikke aktiv" status, og der vil ikke være nogen synkronisering fra uniconta til Intempus for indlægget, indtil det er aktiveret igen i Uniconta.

Grupper

Vi foreslår, at du opretter og vedligeholder grupper direkte i Uniconta, da de har vigtige indstillinger, der er nødvendige for at holde din Uniconta i orden.

Post grupper som kundegruppe, varegruppe etc. synkroniseres kun, når den specifikke gruppe bruges i et indlæg, synkroniseres fra Uniconta til Intempus. Derfor skal du være opmærksom på dette, hvis du ikke ser en bestemt gruppe i Intempus, vil dette sandsynligvis være årsagen.


Blocked/Active status

For de fleste indlæg er det muligt at definere, om indlægget er aktivt / tilgængeligt / blokeret eller ej. Bemærk, at for at et indlæg skal blokeres i Uniconta, skal du indstille fluebenet i feltet Blokeret, mens du i Intempus vil "slå fra".

Afdelinger / dimensioner

Afdelinger / dimensioner er ikke integreret i løsningen. I Uniconta er det muligt at definere dimensioner på mange måder, derfor er det ikke muligt at bruge dette "ud af kassen", men kan tilføjes som en tilpasset funktion, hvis det er nødvendigt.