1. Wedoio Support
  2. WooCommerce - Uniconta

Kunder / Debitorer

Dette dokument prøver at beskrive synkroniseringen af kunder / debitorer i plugin'et.

Du kan konfigurere kortlægningen på konfigurationssiden for plugin'et på fanen Mapping og underfanen Users:

Der skal tages særligt hensyn, hvis du beslutter at bruge brugerfeltet xDebtorActive i Uniconta.

Synkronisering fra Uniconta

Ved synkronisering af en Debitor fra Uniconta vil systemet se efter en tidligere synkronisering, der fandt sted. Hvis der ikke findes nogen, vil systemet forsøge at finde det tætteste match for debitor ved hjælp af ContactEmail eller InvoiceEmail, når ContactEmail ikke er tilgængelig; hvis der findes en kunde med den samme e-mail, betragtes det som et match mellem debitor, og derefter opdateres dataene. hvis der ikke findes noget match eller link, oprettes der en ny kunde i Wordpress.

 

En email er nødvendig for at oprette en bruger i WordPress, så en korrekt e-mail skal indstilles i enten ContactEmail eller InvoiceEmail, ellers vil debitor ikke blive oprettet. Hvis et felt xDebtorActive er til stede, og hvis feltværdien er falsk, sker oprettelsen af brugeren ikke, ellers fortsætter den. Hvis der er foretaget en tidligere synkronisering, og den nye værdi af xDebtorActive er indstillet til falsk, vil brugeren blive blokeret i wordpress ved at have deres rolle sat til "ingen rolle for dette websted".

Bruger ikke oprettet, fordi xDebtorActive er indstillet til falsk

user_login er som standard Debitor Navn, men det kan tilsidesættes i kortlægningen ved at indstille det til den ønskede værdi fra Uniconta.

Synkronisering fra wordpress

Synkroniseringen af en bruger fra WordPress sker, når brugeren gemmes i WordPress og udløses af WordPress handlingerne user_register og profile_update. Når brugeren oprettes og sendes til Uniconta, søges der først et link. Hvis der ikke findes nogen, søger systemet efter en debitor, der har den samme ContactEmail eller InvoiceEmail. Hvis der ikke findes nogen, søger systemet efter en debitor med den samme automatisk genererede konto i debitor. Formatet for denne genererede konto er et 5-cifret tal med bruger-idet efter 0. Så en ny bruger med id 10 vil have en genereret konto 00010.

Hvis der stadig ikke kan oprettes noget link, oprettes debitor i Uniconta, og feltet xDebtorActive indstilles til sand, hvis det findes.

Selvfølgelig synkroniseres de brugere, der ikke har nogen rolle (blokeret), ikke når de opdateres selv af en administrator. (I en fremtidig udgivelse indstilles xDebtorActive feltet til falsk i Uniconta hvis ingen rolle til brugeren er sat i WordPress)

Fra version 3.1.5 kan du deaktivere synkronisering af brugerne fra WordPress på hovedkonfigurationssiden. Hvis du fjerner markeringen, gør det så de kunder, der oprettes i WordPress, ikke oprettes som debitor i Uniconta.

Standard betalingsperiode

Du kan vælge en standardbetalingsperiode, der indstilles, når debitor oprettes i Uniconta.

Det sker kun ved oprettelse, ikke ved opdatering.