1. Wedoio Support
  2. WooCommerce - Uniconta

Cron: Produktsynkronisering

Uniconta WooCommerce plugin holder dine produktdata opdaterede.

I fanen Cron kan du aktivere eller deaktivere Produktbillede Cron.

Når det er aktiveret, opdaterer cron produkt coverbillederne og produkt galleribillederne. Produktbilledet cron udføres hvert 15. minut. Hvis du har brug for at opdatere med det samme, kan du gøre det i cron afsnittet.