3. Konfigurer Customers 1st - Uniconta integrationen

Sådan konfigurerer du din Customers 1st - Uniconta integration.

Inden du går i gang med at konfigurere løsningen, vil det være en god ide at samle de forskellige informationer sammen, og oprette forskellige dele i Uniconta. Vi har samlet hele processen i en kort video sidst på siden. 

Se vores videoguide her, eller følg vejledningen.

HubSpot Video

Uniconta delen:

Debitor opsætning


1. Standard Debitor gruppe

Standard Debitor Gruppe bruges til når der oprettes debitorer / kunder i Customers 1st. Løsningen synkronisere automatisk debitorer / kunder fra Customers 1st til Uniconta, og her er det krævet, at debitorer oprettes med en Debitor gruppe. Det er her den valgte "Standard Debitor gruppe" anvendes. 

2. Standard Debitor til POS salg

Når du gennemføre et salg i Customers 1st, opretter løsningen automatisk en salgsordre i Uniconta, registrere varelinjer, priser, rabatter og betalinger i en process. Løsningen bruger en "Standard Debitor" til at fakturere disse POS salg på. 

Vare opsætning

3. Standard varegruppe

Hvis du opretter en varer i Customers 1st, synkroniseres varen til Uniconta, hvor den automatisk oprettes. Løsningen synkronisere automatisk varen fra Customers 1st til Uniconta, og her er det krævet, at varen oprettes med en vare gruppe. Det er her den valgte "Standard vare gruppe" anvendes. 

Fakturerings opsætning

4. Fakturerings indstillinger

Du beslutte, om løsningen automatisk skal fakturere (bogføre) kassesalg, eller om du selv vil gøre dette manuelt i Uniconta.

Du skal også beslutte, om salg til Debitorer i Customers 1st skal faktureres automatisk, eller om du vil håndtere disse ordre manuelt i Uniconta. 

Økonomi opsætning

5. Bogføringskladde til POS salg

Bogføringskladden anvendes primært til løbende bogføring af differencer og kasseopgørelser. Vi anbefaler at du opretter en særskilt kassekladde til dit POS, og du kan jo meget vel kalde den for Customers 1st.

6. Finanskonto til POS kasse

Anvendes til at registre den aktuelle (kontant) kassebeholdning i din POS kasse. 

NB! Løsningen understøtter pt. ikke flere kasser. 

7. kassedifferencer og øre afrundinger

Enten benytte eksisterende finanskonto til kassedifferencer og øre afrundinger, eller oprette særskilt konto til dette. 

Variant Mapping opsætning

Løsningen understøtter ikke Uniconta variant styring. 
I Customers 1st forbindes variant varer via et "Style nummer". Det vil sige, at alle varer der er tilknyttet et fælles style nummer anses for at være varianter. 
Herudover har Customers 1st to standard variant felter, samt op til fire ekstra felter, der kan benyttes til at definere de enkelte varianter. 
Hvis du opretter feltnavne i Uniconta svarende til de anbefalede feltnavne her, behøver du ikke at ændre i mappingen. 
I Customers 1st kan du se og definere fleterne under indstillinger -> varer fanen. 

 
Her kan du se hvordan ekstrafelterne vises i Customers 1st. 

8. Opsætte brugerdefinerede felter til Customers 1st varianter

Løsningen understøtter Customers 1st varianthåndtering. For at benytte denne funktionalitet, skal der oprettes en række felter i Uniconta. Hvis du opretter felterne med de feltnavne der vises her, vil mappingen ikke kræve nogle ændringer, men vil virke direkte. Alternativt kan du oprette felterne med de systemfeltnavne du selv ønsker, og  ændre mappingen imellem Customers 1st og uniconta. 

 
De predefinerede felter er: 
Navn Ledetekst (valgfri tekst) Gruppenavn (valgfri )
xStyleNo Stylenumber Customers 1st 
xSize Størrelse Customers 1st 
xColor Farve Customers 1st 
xCustomField1 CustomField1  Customers 1st 
xCustomField2 CustomField2 Customers 1st 
xCustomField3 CustomField3  Customers 1st 
xCustomField4 CustomField4  Customers 1st 
xBarcode Alternativ Stregkode Customers 1st 


Navn er system felt navnet i uniconta. vi anbefaler, at du bruger samme felt navne som vi har vist her. 

Ledetekst er den tekst der vises på felterne i Uniconta. Det vil sige, det er de feltnavne du ser. Du kan frit definere dem som du ønsker. 

Gruppenavn angiver, hvilken gruppe felterne vises i, i Uniconta. 

Se hvordan du opretter felter i Uniconta
HubSpot Video

Customers 1st delen

Betalingstyper 

9. Customers 1st Kontant betalingstyper

Her skal du skrive, hvad "kontakt knappen" i Customers 1st hedder. Normalt vil det være "Kontant". 

10. Customers 1st Debitor betalingstype

Her skal du skrive, hvad "Debitor salgsknappen" i Customers 1st hedder. Normalt vil det være "Debitor" eller "Faktura. 

Crons

Det sidste punkt der skal aktiveres, er den automatiske bogføring af "Dagsopgørelse" fra Customers 1st til Uniconta. Aktiver og gem.

11. Webhooks

Løsningen er opbygget til at håndtere standard synkronisering af de primære data, mellem Customers 1st og Uniconta. 

Automatikken styres af såkaldte "Webhook" kald. Et webhook kald fungere i princippet på den måde, at et system fortæller et andet system, at en given handling er sket, således at det andet system får mulighed for at reagere på notifikationen.  

Der kan være forskellige ting som kan forstyrre disse notifikationer. Derfor benytter Wedoio også såkaldte "Sikkerheds Cron jobs". Disse "jobs" køre i faste intervaller, for eksempel hver 3, 6, 12 eller 24 time, og har til formål at opfange eventuel manglende webhook notifikationer, og sikre at systemerne trods det, vil opdatere de relevante poster. 

Webhooks skal aktiveres i dit Wedoio dashboard, og findes nederst på siden:

Man kan styre funktionaliteten igennem at aktivere eller deaktivere de forskellige webhooks. 

Hvis man for eksempel ikke ønsker at synkronisere Debitore fra Uniconta til Customers 1st, så skal man blot sørge for, at dette webhook er slået fra. På billedet ovenfor, at webhooket sat aktivt, så du kan vælge at de-aktivere (Sluk) webhooket. 

I Uniconta kan du kontrollerer at dine webhooks er aktiveret, ved at gå ind på Firma/Vedligehold/Ændrings URL. 


Her kan man også se om der skulle være fejl på Uniconta webhooket. Hvis det er tilfældet, kan man normalt blot trykke på Opdater og gemme, så løser det normalt problemet.

Customers 1st webhooks indstilles normalt sådan:

Her opretter og opdatere systemet automatisk kunder fra Customers 1st til Uniconta. Hvis man for eksempel kun ønsker at oprette nye kunder fra Customers 1st til Uniconta, men efterfølgende ikke vil tillade, at kunder opdateres fra Customers 1st til Uniconta (men for eksempel ønsker at det KUN skal ske fra Uniconta), så slukker man for "Opdateret" webhooket her.


Normalt anbefaler vi IKKE at "Delete" webhooks er aktiveret for nogle punkter. 

 

Tilbage: